Miha

Mihi Timatatanga


Miha - 10am Sunday, 11 August 2019

 


Mihi Timatatanga & Mihi Whakamutunga


Mihi 1
Mihi 2
Mihi 3
Mihi 4

 

16th Sunday Ordinary - Year B - 19th July 2015


1. Mihi Timatatanga - Koro Tuki Takiwa (0:00:26)
2. Mihi Whakamutunga - Koro Tuki Takiwa (0:00:38)
3. E te Reme a te Atua - Lamb of God (0:01:08)
E te Reme a te Atua
ko Koe e tango atu nei i ngã hara o te ao
Tohungia rã mãtou.

E te Reme a te Atua
ko Koe e tango atu nei i ngã hara o te ao
Tohungia rã mãtou.

E te Reme a te Atua
ko Koe e tango atu nei i ngã hara o te ao
Tukua mai ki a mãtou, te rangimãrie
Lamb of God
You take away the sins of the world
Have mercy on us

Lamb of God
You take away the sins of the world
Have mercy on us

Lamb of God
You take away the sins of the world
Grant us peace